Ремонт и сервиз

Фирмата извършва диагностика, ремонт и поддръжка на хладилна и климатична техника, профилактика на климатична техника, професионално консултиране, проектиране, проучване, доставка, монтаж, в т. ч. диагностика на системи за централна климатизация, ремонт на чилъри, диагностика и ремонт на температурни камери, ремонт на VRV/VRF системи, ремонт на термопомпи, ремонт на вентилационни инсталации, ремонт на климатици, пълнене с фреон, почистване на въздуховоди, доставка и монтаж, демонтаж, поддръжка, профилактика на климатични инсталации и др.

повече