Нестандартно оборудване

Благодарение на нашият иновативен подход в областта на климатизацията и енерго-ефективните системи, ние предлагаме на нашите клиенти монтаж на нестандартно оборудване и допълнителни услуги, които не са включени в стандартния монтаж на оборудването.