Ремонт и сервиз

Проклима сълюшън ЕООД е специализирана в изграждането на инсталации за отопление, охлаждане и климатизация, инсталации на директно изпарение, VRV инсталации, монтаж на климатици и климатични инсталации, инверторни сплит системи, VRF инсталации и др.

Фирмата извършва диагностика, ремонт и поддръжка на хладилна и климатична техника, профилактика на климатична техника, професионално консултиране, проектиране, проучване, доставка, монтаж, в т. ч. диагностика на системи за централна климатизация, ремонт на чилъри, диагностика и ремонт на температурни камери, ремонт на VRV/VRF системи, ремонт на термопомпи, ремонт на вентилационни инсталации, ремонт на климатици, пълнене с фреон, почистване на въздуховоди, доставка и монтаж, демонтаж, поддръжка, профилактика на климатични инсталации и др.

Разполагаме със специализиран екип от дипломирани инженери по Топлотехника с богат и доказан опит в работната област.

Проклима сълюшън притежава валиден Сертификат за извършване на проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг или повече флуориран парникови газове с херметични системи, които са етикирани като такива: извличане, монтаж, поддръжка или сервизно обслужване, съгласно Наредба за прилагане на Регламент (ЕО) N 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.