Серия Farmer HCF IP 54-3S

Предимства:

  • LCE покритие
  • Корпус от EPP
  • 3-степенен вентилатор със степен на защита IP 54
  • Топлинен обхват от 3,87 kW до 58,5 kW
  • Модерен дизайн
  • Устойчивост
  • Висока ефективност
  • Лесен монтаж
  • 24 месеца гаранция

Технически характеристики:

Параметри: Мярка: FARMER HCF IP54-3S
Номинална топлинна мощност kW* 3 степен - 44,3
2 степен - 32,5
1 степен - 26,5
Топлинен обхват kW 3,87 - 58,5**
Максимален въздушен дебит m3/h 3 степен - 4 000
2 степен - 2 400
1 степен - 1 750
Далекобойност m 21
Брой на редовете на топлообменника бр. 2
Вместимост dm3 1,95
Максимална температура на топлоносител °C 120
Максимално работно налягане MPa 1,6
Присъединителен диаметър " 3/4
Ел. захранване V/Hz 230/50
Ел. ток A 3 степен - 1,08 
2 степен - 0,86
1 степен - 0,70
Мощност на мотора W 3 степен - 240 
2 степен - 190
1 степен - 160
Скорост на мотора Rev/min 3 степен - 1 360
2 степен - 1 050
1 степен - 750
Мотор IP 54
Тегло kg 17,5
Шум dB**** 3 степен - 59
2 степен - 54
1 степен - 50

* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; **** Измерване на разстояние от 5м;

Размери:

Тип: а
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Farmer HCF IP54-3S 698 739 360
Farmer HCF IP65 698 739 430

 

 

 

 

 

Приложения:

Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.