Изолация

Изолационната кутия обикновено се използва за топлообменници в централните отоплителни и охладителни системи.

Предлагат се:

  • Изoлационнa кутия за малки пластинчати топлообменници – тип на кутията: Fully Closed или Divided Back Panel;
  • Изoлационнa кутия за средни по големина пластинчати топлообменници - тип на кутията: Fully Closed;
  • Изoлационнa кутия за средни и големи пластинчати топлообменници - тип на кутията:Divided Back Panel;
  • Налични са други видове изолация.