Ротационни

Системи за отопление/оползотворяване на енергия с ротационни рекуператори, изработени от намотка във вид на спирала и гола рамка.