EPP серия

Топловъздушните апарати се предлагат със стандартна въздушна решетка. Тя позволява ръчно настройване на ламелите за постигането на необходимата посока на въздушния поток. Налични са решетки, които имат различна функционалност, в зависимост от крайната желана цел на клиента - four-sided diffuser, confusor, дифузер 360о. Те са аксесоар и следва да бъдат заявени допълнително.

Всеки топловъздушен апарат трябва да бъде комбиниран с подходяща монтажна конзола.

Налични са аксесоари за контрол и автоматизация работата на устройствата - скоростен контролер, програмируем температурен контролер, стаен термостат, двупътен вентил със задвижващ механизъм, гъвкави връзки, кондензна вана и др.

  

Ротационна монтажна конзола HC

Допълнителен асортимент, направен от стомана, елемент необходим за монтиране на устройството на стената или на тавана. Създава здрава и трайна конструкция. Дава възможност устройството да се монтира паралелно на ъгъл 60 ° или е възможно хоризонтално завъртане.

 

 

Решетка Four-sided diffuser

Решетката позволява въздушния поток да се движи в 4 различни посоки в помещението.

 

 

 

Решетка Confusor

Тази решетка насочва въздушния поток в една точка на помещението. Препоръчва се за таванен монтаж.

 

 

 

Решетка Diffuser 360о

Решетката позволява въздушния поток да се движи във всички различни посоки в помещението. Препоръчва се за таванен монтаж.

 

 

 

Вентилатор за дестатификация

използва се за регулиране на температурата под тавана и в работната зона. Препоръчва се за монтаж на таван.

 

 

 

Кондензна вана

Използва се за отвеждане на конденза при работа в режим на охлаждане.

 

 

 

3-степенен скоростен контролер с термостат

Контролерът се използва за регулиране на устройства, оборудвани с 3-степенни вентилатори. Той има 3 степенно управление на скоростта и вграден термостат. Освен това уредът контролира работата на задвижката, монтирана в управляващия вентил. Работи в режим на отопление и охлаждане.

 

Скоростен контролер HC

Проектиран да променя скоростта на вентилатора в монофазните ТВА. Има 5 степени на управление, клас на защита: IP 54 и се предлага в: 0,6A, 1,2A, 3A, 5A, 7A, 11A, 14A.

 

 

 

Модулно реле RM-16

Отваря и затваря веригата, за да повлияе на работата на други устройства. Той може да се използва за свързване на приемник с по-голяма мощност от релето в контролера. Максималният ток е 16А.

 

 

Програмируем термостат HC

Програмируемият термостат съчетава функцията на стаен термостат и температурен контролер. Целта му е да поддържа комфорта на помещението в съответствие с предварително програмирани настройки за време и температура.

 

 

Ръчен термостат HC

Термостатът е устройство, което е проектирано да поддържа предварително зададена стайна температура.

 

 

 

Двупътен вентил със задвижващ механизъм HC 3/4"

Двупътният вентил със задвижващ механизаъм се използва за автоматично регулиране на потока на топлия флуид. Свързва се с ТВА с присъединяване на 3/4 ". Комплектът се състои от двупътен вентил и двойно отворен / отворен задвижващ механизъм.

 

 

Гъвкави връзки

Използват се за свързване на ТВА към централната отоплителна система. Имат присъединителен размер 3/4 ", вътрешна резба, дължина 1000 мм, комплект 2 бр.