Кожухотръбни топлообменници

Кожухотръбните топлообменни апарати са вид апарати с топлообменна повърхност, изработена от метални тръби. Те са конструирани от следните елементи: тръбен сноп, корпус (кожух), тръбни решетки, дъна с разпределителни камери и щуцери. Предлагат се за работа с различни флуиди.