Биогаз - Вода, гликоли, масло, специални флуиди

Tоплообмениците са проектирани, за да обхванат високи нива на енергийно оползотворяване (рекуперация) на процесите свързани с биогаз. 

Опции за конфигурация:

  • Топлообменник Биогаз – Вода
  • Топлообменник Биогаз - Гликоли
  • Топлообменник Биогаз - Масло
  • Топлообменник Биогаз - Специални флуиди