Спирални

Спиралните топлообменници Sondex са кръгли с два спирални канала, всеки един от които е в затворена камера. Потокът от двата продукта е противопоточен, което дава възможност за близка температурна разлика между двата флуида, които се обработват в топлообменника.

 

Предимства

 • Проектиран за флуиди с много висок вискозитет
 • Възможно е да работи Free Flow в едната или двете страни
 • Проектиран със заварени разделителни болтове, за да се увеличи турбулентността и предаването на топлина
 • Лесен достъп до зоната за пренос на топлина
 • Лесна поддръжка и почистване без използването на специални инструменти
 • Много компактен топлообменник - спестявайки ценна производствена площ

 

Промишлен отрасъл

 • Целулоза и хартия - високи температури и вискозитети
 • Нефтохимическа промишленост
 • Химическа промишленост
 • Отпадна вода
 • Биогаз
 • Тежката промишленост