Вода/въздух със Steel корпус

Топло-въздушните апарати се използват за отопление на помещения с различно производствено, административно, търговско, битово или друго предназначение. Те трябва да бъдат свързани към централна система за отопление. Топлообменникът достига висока температура и аксиалният вентилатор разпръсква горещият въздух в помещението. В резултат на това се получава по-висока температура за кратко време. Топло-въздушните апарати се предлагат в 4 вида с мощност 20 kW, 31 kW, 49 kW, 66 kW.