Нестандартни

Възможно е изпълнение на нестандартен топлообменник по заявка извън базовите технически характеристики.