Серия Farmer MC

Предимства:

  • Корпус от галванизирана стомана, прахово боядисан, покрит LCE покритие, което е устойчиво на киселина, сол и амоняк
  • Топлинен обхват от 3,57 kW до 53,6 kW
  • 2-редов топлообменник
  • Възможност за ръчно регулиране на мотора
  • Възможност за задаване на температура
  • 3-степенният вентилатор с клас на защита IP 54 напълно отговаря на Европейските стандарти ErP 2015
  • 24 месеца гаранция

Технически характеристики:

Параметри: Мярка: FARMER MC-3S
Номинална топлинна мощност kW* 3 степен - 40,6
2 степен - 32,5
1 степен - 23,8
Топлинен обхват kW** 3,57 - 53,6
Максимален въздушен дебит m3/h 3 степен - 3 450
2 степен - 2 400
1 степен - 1 500
Далекобойност m 19
Брой на редовете на топлообменника бр. 2
Вместимост dm3 2
Максимална температура на топлоносител °C 120
Максимално работно налягане MPa 1,6
Присъединителен диаметър " 3/4
Ел. захранване V/Hz 230/50
Ел. ток A 3 степен - 0,84 
2 степен - 0,65
1 степен - 0,54
Мощност на мотора W 3 степен - 190 
2 степен - 150
1 степен - 120
Скорост на мотора Rev/min 3 степен - 1 400
2 степен - 1 050
1 степен - 750
Мотор IP 54
Тегло kg 27
Шум dB*** 3 степен - 56
2 степен - 50
1 степен - 48

* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; *** Измерване на разстояние от 5м;

Размери:

Тип: а
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
Farmer MC 660 696 384

 

 

 

 

 

Приложения:

Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, птицеферми, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.