Когенерация

Рекуперативните топлообменници са проектирани да осигуряват оптимална енергийна ефективност на инсталациите. Те могат да се използват в когенерационна система за производство на топлинна енергия за битови и / или промишлени нужди. 

Тези топлообменници са подходящи за когенерационна система за оползотворяване на топлината от изгорели газове, генерирани от ендотермичното изгаряне на минерали или органични минерали (биогаз).