GEMINI mono DELUX / TECHNO

Газовите термопомпи са безопасни за околната среда, използват евтино гориво и работят с нов хладилен агент с нулев коефициент за разрушаване на озоновия слой. Използването на газови термопомпи позволява значително намаляване на експлоатационните разходи чрез използване на природен газ или пропан-бутан. Също така, газовите термопомпи правят възможно спестяването на ел. енергия и по този начин спомагат за намаляване на замърсяването на околната среда.

Богатият избор лесни за инсталиране вътрешни и външни тела може да задоволи всяка потребност! Възможността за повторно използване на съществуващи тръбопроводи прави тази система подходяща при подмяна на стари инсталации.

GHP е най-добрата система за подобряване на комфорта на жилищни площи от всякакъв вид (хотели, промишлени сгради, болници и др.).

  

Предимства на газовите GHP пред електрическите термопомпи EHP
 

 

Принцип на работа на газовата термопомпа

Газовата термопомпа се различава от електрическата по това, че компресорите на външното тяло се задвижват от газов, а не от електрически двигател. Външното тяло се състои от високоефективен газов двигател и термопомпа, която, освен че намалява топлината в помещението, оползотворява и топлината от двигателя. Вътрешното тяло работи на директно изпарение.

Поради тези причини, GHP е изключително енергийно ефективна система, която осигурява екологично чисто климатизиране както през лятото, така и през зимата. Термопомпата използва физическите свойства на хладилния агент, който абсорбира топлината от околната среда при изпаряване и освобождава топлина при кондензиране. Хладилният агент се нагнетява през компресорите, като непрекъснато се изпарява и кондензира и по този начин произвежда съответно студ или топлина. Системата за оползотворяване на топлината на AISIN премахва основния проблем на електрическите термопомпи, а именно колебанията в топлинната мощност поради влиянието на външната температура. През зимата, GHP работят с изключителен топлинен капацитет дори и при много ниска външна температура (- 20°С).

 

Ниски разходи за експлоатация и поддръжка

Едно от основните предимства на GHP са ниските експлоатационни разходи. Икономиите за година могат да достигнат до 30% в сравнение с електрическите термопомпи. GHP на AISIN работят на природен газ или пропан-бутан. Използва- нето на газови термопомпи намалява потреблението на електроенергия - за GHP то е 90% по-ниско отколкото при електрическите термопомпи (ЕНР).

  

Висока ефективност и ниски нива на шум

Високата ефективност на газовия двигател на TOYOTA прави възможно бързото затопляне на едно помещение дори и през най-студените зимни дни. Газовите термопомпи на AISIN са оборудвани с вграден компютър, който регулира оборотите на двигателя, взимайки предвид вътрешната и външната температура. Резултатът е минимум загуби на енергия и постоянна температура вътре в помещението.

  

Непрекъсната работа и намалени инсталационни разходи

При газовите термопомпи не се налага обръщане на работния цикъл за размразяване. По този начин се постига ефективно, бързо и постоянно затопляне на помещението без прекъсвания за размразяване. Освен това не е необходимо да имате специално котелно помещение или да правите допълнителни разходи за увеличаване на инсталираната електрическа мощност.

  

 

Подходящи за всякакви условия

Газовите термопомпи на AISIN се предлагат в широка гама модели, за да може да се намери най-подходящото решение за климатизиране на всеки вид помещение. Монтират се на открито.

Без ограничения на броя външни тела

Газовите термопомпи на AISIN са проектирани за свързване в серии, когато е необходима по-голяма мощност.