Вентлационна техника и инсталации

Ремонтът на венталционните системи обикновено се свежда до превантивно техническо обслужване или инсталиране на допълнителни мощности за осигуряване на оптимален микроклимат в помещенията.

Диагностицирането състоянието на средата се извършва от HVACR инженер, който компетентно може да посочи необходимостта от възникването на ремонтни дейности.