Изпарители и Кондензатори

Въздухо-охлаждаеми кондензатори и подо-охладители:

Могат да бъдат произведени топлообменици с дължина до 12 800 мм. Те са специално проектирани за монтаж в хоризонтални,  вертикални и V-образни конфигурации.