Климатична техника и инсталации

Проклима сълюшън извършва ремонт на всички видове и марки климатична техника и инсталации. Необходимостта от ремонт възниква при установяване на неправилна работа на устройството извън работни параметри, което може да бъде в следствие на неправилна  монтаж, поддръжка, експлоатация или морално остаряване на машината. В тези случаи е необходимо да потърсите специализирана техническа помощ за диагностициране на проблема. Проблемът обикновено се състои в – изтичане на хладилен агент, повреда в компресора, в четирипътния вентил, подмяна на кондензатор, повредена перка на вентилатора или периодична необходимост от превантивно техническо обслужване.

Необходимостта от ремонт възниква, след констатирана от технически специалист дефектация на машината. Ремонтът се извършва след предварително съгласуване с клиента.