Системи за автоматизация

Компанията ни предлага решения за контрол и автоматизация (КИП и А) на климатични, отоплителни, хладилни и електрически инсталации или известни още като БМС (BMS) системи.

Стремим се да прилагаме иновативен подход, като предлагаме системи за автоматизация свързани с възможно най-ниска консумация на енергия и производство на въглероден диоксид, с цел постигане на енергийна ефективност, чрез дългосрочно намаляване оперативните разходи на нашите клиенти и същевременно спомагаме за опазването на природата и намаляване на климатичните промени.