Разглобяеми

Sondex доставя разглобяеми пластинчати топлообменници, като персонализирани решения за топлообмен. Разглобяемият пластинчат топлообменник се състои от определен брой пресовани метални пластини. Дизайнът на пластнините на Sondex е разработен за решаване на различни приложения в топлообмена.

 

Предимства

 • С голямото си разнообразие от разглобяеми пластинчати топлообменници Sondex има оптимални технически решения за всички процеси свързани с обработката на флуиди.
 • Има 2 дизайна пластини с различни ъгли на пресоване, които осигуряват съответно ниска/висока турбуленция на потока, в зависимост от избраната селекция.
 • Конструкцията на входа перфектно дистрибутира течностите в топлообменната площ. Входната част е увеличена и проектирана с канали, които предотвратяват "мъртвите точки" в топлообменника.
 • Уплътнението е поставено в специален канал за уплътнение. Това осигурява неговата еластичност дори след дълго време на компресия.
 • Уплътненията са разположени по такъв начин, че да позволяват на двата флуида да преминават в противоположни посоки, нагоре и надолу, както и в алтернативните канали.

 

Промишлен отрасъл

 • Целулоза и хартия - високи температури и вискозитети
 • Млечна промишленост, храни и напитки
 • Централно отопление, абонатни зтанции
 • Централно охлаждане
 • ОВК сектор
 • Морска/корабна промишленост
 • Нефтохимическа промишленост
 • Химическа промишленост
 • Захарна промишленост
 • Минна индустрия
  • Геотермална индустрия
  • Биогаз
 • Тежката промишленост