Серия Farmer HCF IP 65

Предимства:

  • LCE покритие
  • Корпус от EPP
  • 1-степенен вентилатор със степен на защита IP 65
  • Топлинен обхват от 7,01 kW до 66,2 kW
  • Модерен дизайн
  • Устойчивост
  • Висока ефективност
  • Лесен монтаж
  • 24 месеца гаранция

Технически характеристики:

Параметри: Мярка: FARMER HCF IP65
Номинална топлинна мощност kW* 3 степен - 50,2
2 степен - N/A
1 степен - N/A
Топлинен обхват kW 7,01 - 66,2***
Максимален въздушен дебит m3/h 3 степен - 5 000
2 степен - N/A
1 степен - N/A
Далекобойност m 23
Брой на редовете на топлообменника бр. 2
Вместимост dm3 1,95
Максимална температура на топлоносител °C 120
Максимално работно налягане MPa 1,6
Присъединителен диаметър " 3/4
Ел. захранване V/Hz 230/50
Ел. ток A 3 степен - 2 
2 степен - N/A
1 степен - N/A
Мощност на мотора W 3 степен - 470 
2 степен - N/A
1 степен - N/A
Скорост на мотора Rev/min 3 степен - 1 380
2 степен - N/A
1 степен - N/A
Мотор IP 65
Тегло kg 19,5
Шум dB**** 3 степен - 63
2 степен - N/A
1 степен - N/A

N/A Не е приложимо; * При параметри 90/70°C и вход 0°C; *** Max 120/90°C, 0°C вход // min 40/30°C, 20°C вход; **** Измерване на разстояние от 5м;

Размери:

Тип: а
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Farmer HCF IP54-3S 698 739 360
Farmer HCF IP65 698 739 430

 

 

  

  

 

Приложения:

Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.