Кожухотръбни за пара

Кожухотръбни топлообменици за рекуперация на пара (парни кондензатори) са проектирани да обхванат високи нива на енергийно оползотворяване (рекуперация) на процесите свързани с парата.