Free-flow

Free-Flow пластинчатите топлообменници имат предимство, особено когато се използват за течности съдържащи твърди частици, обработка на пюрета, каши и бебешки храни, плодови и зеленчукови сокове, включително и такива с цели парченца, гъсти сокове и сиропи, влакна или високо вискозни продукти.

Намират приложение в целулозно-хартиената промишленост, пречиствателни станции за отпадни води, захарна промишленост, производство на сокове, пивоварни и дестилерии, системи за оползотворяване на отпадна енергия и много други специализирани области, при които стандартните топлообменници биха спрели своята работа.

 

Предимства

 • Подходящ за вискозни продукти
 • Няма контакт на метал / метал в топлообменника
 • При входа на топлообменника има еднакво разпределение на флуидите, малък пад на налягане и няма наличие на мъртви точки между пластините;
 • До 20 mm разстояние между пластините
 • Без мъртви точки в пластината
 • CIP почистване
 • Интензивен топлообмен
 • Равномерно разпределение
 • Ниски съпротивления

 

Промишлен отрасъл

 • Целулоза и хартия - високи температури и вискозитети
 • Млечна промишленост, храни и напитки
 • Захарна промишленост
 • Отпадна вода
 • Минна индустрия
 • Биогаз