Полузаварени, изцяло заварени

Полузаварени

Полу-заварените пластинчати топлообменници са изградени от пластинни касети. Пластинната касета представлява 2 заварени по между си пластини посредством лазерно заваряване.

Предимството на тази конструкция от една страна е завареният канал на пластината и от друга страна, стандартният канал на пластината с уплътнения. Всичко това дава възможност за по-лесен монтаж и по-лесно почистване. На заварената страна има две специално създадени дупки с уплътнения по ъглите, което позволява затягането между двете касети. Така уплътнението е сведена до минимум от към заварената страна.

 

Предимства

 • Лазерно заварени пластини
 • Безопасна експлоатация без течове
 • Високо работно налягане
 • Подходящи за изпарители и кондензатори  
 • Подходящ за амонячни инсталации
 • Минимална зона с уплътнение
 • Малък обем течност

 

Изцяло заварени

Предлагайте по-ниски разходи за закупуване и по-малък печат, като поддържате висока ефективност на топлопреноса.

Малките пространства в пластините при изцяло заварените топлообменници позволява да работят с много близки температурни разлики в сравнение с традиционните кожухотръбни топлообменици. Липсата на уплътнения в напълно заварените топлообменници ги прави подходящи за много тежки приложения в индустрията.

 

Промишлен отрасъл

 • ОВК сектор
 • Нефтохимическа промишленост
 • Химическа промишленост
 • Минна индустрия
 • Хладилна техника
 • Тежката промишленост