Вода - Вода

Кожухотръбни топлообменици за високо технологичен и иновативен топлообмен. Те могат да бъдат използвани за стандартна рекуперация течност - течност и специално оптимизирани за вода - вода.