Биогаз - Биогаз

Предлагат се топлообменици за биогаз, които са проектирани, за да обхванат високи нива на енергийно оползотворяване (рекуперация) на процесите свързани с биогазта и оптимизирани за работа със следните газове: биогаз – биогаз.