Серия S1

Предимства:

  • Корпус от галванизирана стомана, прахово боядисан
  • Топлинен обхват от 1,57 kW до 19,5 kW
  • 1-редов топлообменник
  • Възможност за ръчно регулиране на мотора
  • Възможност за задаване на температура
  • 3-степенният вентилатор с клас на защита IP 54 напълно отговаря на Европейските стандарти ErP 2015
  • 24 месеца гаранция

  

Технически характеристики:

Параметри: Мярка: S1-3S
Номинална топлинна мощност kW* 3 степен - 14,7
2 степен - 13,1
1 степен - 11,3
Топлинен обхват kW** 1,57 - 19,5
Максимален въздушен дебит m3/h 3 степен - 1 400
2 степен - 1 150
1 степен - 900
Далекобойност m 10
Брой на редовете на топлообменника бр. 1
Вместимост dm3 0,5
Максимална температура на топлоносител °C 120
Максимално работно налягане MPa 1,6
Присъединителен диаметър " 3/4
Ел. захранване V/Hz 230/50
Ел. ток A 3 степен - 0,40 
2 степен - 0,30
1 степен - 0,25
Мощност на мотора W 3 степен - 85 
2 степен - 65
1 степен - 55
Скорост на мотора Rev/min 3 степен - 1 350
2 степен - 1 150
1 степен - 900
Мотор IP 54
Тегло kg 15
Шум dB*** 3 степен - 51 
2 степен - 45
1 степен - 43

* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; *** Измерване на разстояние от 5м;

Размери:

Тип: а
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
S1-3S 452 494 305
S2-3S 552 545 368
S3-3S 552 545 368
S4-3S 660  696 384

 

 

Приложения:

Топловъздушните апарати се използват за отопление-охлаждане на помещения като: производствени зали, складове, търговски помещения, сервизни помещения, гаражи, работилници, оранжерии, палатки, магазини, молове, търговски центрове, църкви и др.