Хладилна техника

Хладилната техника има задължително присъствие в почти всички отрасли на икономиката. Изкуственият студ има приложение в търговията и общественото хранене, хранителната промишленост и бита, строителството,  металургията, медицината, фармацевтичната промишленост, химическата промишленост и др.

Ние извършваме монтаж на хладилна техника, като разполагаме с квалифициран екип.