Аксиални вентилатори

Предимства:

  • Приспособени за стенен монтаж
  • Засмукване или нагнетяване
  • Монофазни: размери 200 - 630
  • Трифазни: размери 710 - 800
  • Стоманена защитна решетка - FR-BG 230V/400V, FR-SG 230V/400V
  • Стоманен, прахово боядисан квадратен корпус - FR-BS 230V/400V

 

 

  

Технически характеристики:


80*
Параметри/Модел Мярка: FR-200-
SG/BC
BS/BG
FR-250-
SG/BC
BS/BG
FR-300-
SG/BC
BS/BG
FR-350-
SG/BC
BS/BG
FR-400-
SG/BC
BS/BG
FR-450-
SG/BC
BS/BG
FR-500-
SG/BC
BS/BG
FR-550-
SG/BC
BS/BG
FR-630-
SG/BC
BS/BG
FR-710-
SG/BS/
BG
FR-800-
SG/BS/
BG
Ел. захранване V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50
Мощност на мотора W 55 90 85 126 180 250 295 385 660 Δ 900 Δ 1200
      80* 75*,**,*** 124*** 190*** 240***       Y 650 Y 930
Ел. ток А 0,25 0,42 0,42 0,65 0,82 1,15 1,35 1,75 2,9 Δ 1,19 Δ 2,85
      0,35* 0,40*,** 0,38*** 0,58*** 0,84*** 1,08***       Y 1,15 Y 1,65
Въздушен дебит m3/h 780 1450 1850 2450 3950 5000 6050 7500 11400 Δ15000 Δ 20000
      1220* 1550*,** 1750*** 2350*** 3800*** 5400***       Y 13000 Y 17500
Скорост Rev/min 2500 2400 1380 1420 1380 1350 1380 1380 1300 Δ 900 Δ 920
      2650* 1400** 1350*** 1400*** 1400*** 1360***       Y 730 Y 770
Шум dBA 52 60 60 / 62*** 64 67 69 70 71 74 Δ 73 Δ 75
                      Y 72 Y 74
Лагери   Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен Сачмен
Клас на изолация   F F F F F F F F F F F
Работна температура °C (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60) (-30) / (+60)
Тегло kg 2 2,5    3,5*,** 3 / 4** / 5* 5 / 6*,** 6 / 7*,** 8 / 9*,** 9 / 10** / 11* 11 / 12* / 13** 15 / 17* / 24** 30 / 40** 35 / 40**
Клас на защита IP 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

* приложим за модел BC, ** приложим за модел BS,** приложим за модел BG

Размери:

Тип: A ΦB ΦC ΦD E
FR-250-SG 75,5±1 92 250-50 2750+5 60±1
FR-300-SG 88±2 92 300-50 3200+5 800+5
FR-350-SG 169±1 102 350-50 3700+5 800+5
FR-400-SG 117±1 102 400-50 4200+5 900+5
FR-450-SG 192±1 102 450-50 4700+5 900+5
FR-500-SG 124±1 137 500-50 5200+5 900+5
FR-550-SG 139±1 137 550-50 5700+5 1000+5
FR-630-SG 159±1 137 630-50 6500+5 1000+5
FR-710-SG 240±1 180 703-50 7700+5 1200+5
FR-800-SG 240±1 180 784-50 8570+5 1200+5

 

 

Приложения:

Използват се при вентилационни системи, системи за охлаждане и отопление. Подходящи за търговски, индустриални и битови нужди.