Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни предоставени чрез формите за запитване на сайтове www.proclima.bg, www.pro-clima.org, www.проклима.бг

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате във формите за запитване на този сайт, се получават в официалната електронна поща info@proclima.bg на администратор:

   ПРОКЛИМА СЪЛЮШЪН ЕООД, ЕИК 175051312, адрес: гр. София, ул. Бързарица № 8

 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез форма Запитване за топлообменник и форма Запитване за продукт или услуга са: Вашата електронна поща, телефон за връзка и/или име, и/или адрес.
 • Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.
 • Формите за запитване изискват задължително попълване на телефонен номер, необходим за осъществяване на връзка с потребителя при възникнали уточняващи въпроси по запитването и електронна поща, която се използва за изпращане на оферта/отговор на запитването по електронен път.
 • Въвеждането на други лични данни са по желание и воля на потребителя.

 

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Личните данни предоставени чрез формите за запитване на сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица.
 • НЕ се трансферират в трети страни извън ЕС.
 • НЕ се използват за профилиране.
 • НЕ се използват за директен маркетинг.
 • Се съхраняват за времето на валидност на офертата.

 

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни.
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
 • Да правите възражения срещу обработването на данните, да подавате жалба до КЗЛД.
 • Право на преносимост на данните.

 

Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.proclima.bg, www.pro-clima.org, www.проклима.бг, Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика за защита на личните данни.