Описание

В днешно време много сгради разчитат на отделни системи за отопление, охлаждане, замразяване, отопление с въздушни завеси и гореща вода. В резултат от това се губи енергия. За да се осигури много по-ефективна алтернатива, VRV технологията е разработена като едно цялостно решение, управляващо до 70% от  потреблението на енергия на сградата, което дава голям потенциал за намаляване на разходите.

 • Отопление и охлаждане за целогодишен комфорт;
 • Гореща вода за ефективно осигуряване на гореща вода;
 • Подово отопление/охлаждане за ефективно отопление/охлаждане на пространство;
 • Вентилация за висококачествен климат в помещенията;
 • Въздушни завеси за оптимално разделяне на въздуха;
 • Блокове за управление за максимална ефективност на работата;
 • Охлаждане за сървърни помещения, телекомуникационни защитни контейнери, чрез VRV с възстановяване на топлина или Sky Air тела;
 • Замразяване чрез нашите хладилни агрегати, базирани на VRV технология.

 

Комбинирайте до 70% от потреблението на енергия на сградата

 

 

Една система, множество приложения за хотели, офиси, магазини за продажби на дребно, домове …


Отопление и охлаждане

 • Комбинирайте VRV вътрешни тела с други стилни вътрешни тела в една система
 • Новата касета с кръгъл поток определя стандарта за ефективност и комфорт
 • Богата гама от модели и капацитети за оптимален избор

 

 


Интелигентни системи за управление

 • Мини BMS, която свързва Daikin и оборудване от трета страна 
 • Интегриране на решения за интелигентно управление с инструменти за управление на енергията за намаляване на текущите разходи

 

 

 

Нискотемпературен хидравличен модул

 • Високоефективно отопление на помещения чрез:
  • Подово отопление
  • Нискотемпературни радиатори
  • Въздухообработващи климатични камери с водни топлообменници
 • Гореща вода от 25°C до 45°C
 • Студена вода от +5°C до +20°C

   

Въздушна завеса Biddle

 • Времето за изплащане на инвестицията е с 1,5 година по-кратко в сравнение с електрическа въздушна завеса
 • Високоефективно решение за разделяне на климата при врати

 

 

  

Високотемпературен хидравличен модул

 • Ефективно осигуряване на гореща вода за:
  • Душове
  • Мивки
  • Битова вода за почистване 
 • Гореща вода от 25 °C до 80 °C 
 • Може да се свърже с VRV с възстановяване на топлината и VRV с водно охлаждане

 

Вентилация

 • Най-широката гама при DX вентилацията - от малки тела за вентилация с възстановяване на топлината до големи въздухообработващи климатични камери
 • Осигурява свежа, здравословна и комфортна среда