Газови термопомпи

Термопомпените бойлери са уреди от ново поколение за произвеждане на топла вода за санитарни нужди. Те съчетават в себе си редица предимства и ползи. Отговарят изцяло на съвременните изисквания за енергийна ефективност и енергоспестяване, и представляват изключителна новост, като се отличават със своя безупречен дизайн.


Принцип на работа на термопомпените бойлери:

Термопомпеният бойлер е съоръжение, което произвежда топла вода, като взема топлината от въздуха.