Топлообменници

Доставката на топлообменните апарати се извършва франко-склад гр. София на Проклима сълюшън или до посочен от клиента адрес, в зависимост от договорените условия. 

Клиентът е длъжен да спазва изискванията на производителя съгласно предоставеното ръководство за монтаж, експлоатация и техническо обслужване. 

При монтажът на съоръжението е необходимо клиентът да осигури достатъчно свободно пространство около топлообменника за бъдещо обслужване на оборудването. 

Транспортирането, пренасянето и съхраняването на топлообменния апарат трябва да бъде извършено съгласно изискванията на производителя.

За да избегнете нараняване и травми винаги използвайте подходящо подемно оборудване. При необходимост от повдигане на целия топлообменник винаги използвайте въжета.

Обикновено топлообменикът се доставя хоризонтално на палет. Това позволява подемните дейности да се извършват със специална повдигателна техника. Повдигането на оборудването се извършва, след като се премахнат всички приспособления закрепящи топлообменика за палета. Топлообменика се повдига бавно от палета във вертикално положение, като се спазват стриктно инструкциите на производителя.

В случай, че възникне необходимост от дългосрочно складиране, следва да се предприемат мерки за предотвратяване нежелано повреждане на оборудването.