Уплътнения

Уплътнения за топлообменници

В пластинчатите топлообменници на SONDEX се използват следните видове уплътнения:

  • Уплътнения със залепване;
  • Уплътнения "Sonder Snap";
  • Уплътнения "Sonder Lock" (ново поколение уплътнения);
  • Уплътнения "Hang-on".

Уплътненията са разположени в каналите на пластините. Тяхната задача е да предотвратява смесването на флуидите и изтичането им отвън. Изборът на уплътнение зависи от съчетанието на работните температури, химическата устойчивост и други възможни условия, в които топлообменника следва да работи. Материалът на уплътненията може да бъде Viton, Nitril или EPDM.

 

Предлагаме също и уплътнения за видовете посочени по-долу:

ACCESSEN
AC98 AN10L2 AN15L2 AN20 AN30L2 AN40L2 AN45L1 AU10L1 AU15L1 AU23L3
        AN35L2          
ALFA LAVAL
A10 AX30RIB AQ4 ALFAVAP350 AV110 M15E T20B HP TL3B P135 I100B
A10B AX30BRIB AQ4D ALFAVAP500 AV170 M20M T20B LP TL3P P14 I100M
A15   AQ4L ALFAVAP650 AV280LP HP M3 T20P LP TL6B P145 I10B
A15BLP T200 AQ4LP     M30 T20P HP TS20M P15 I10M
A15BHP   AQ4M EC500 M10BW M3X T20S TS6M P16 I150B
A20 AQ1 AQ6 EC650 M10BWREF M6 T35P LP T20BW P17 I150M
A20BLP AQ10 AQ6L EC700 M20MW M6M T50M HP T20MW P2 I30
A20BHP AQ10M AQ6M   M6MW M6M LIP T50M LP TS50M P20 I6
A3 AQ14L AQ8 CLIP10 MA30W M6MD   TS50ML P225 I60
A35 AQ14L AQ8M CLIP3 MK15BW M6MX TL10B   P25 I60M
AK20 AQ1L AQ8P CLIP6   MA30M   P30 P252 I6M
AL35 AQ1LP AQ8S CLIP8 M10B RIP MA30S TL10P LP P31    
AM10 AQ2     M10M PEAK MX20B TL10P HP P32 P016 WIDEGAP200S
AM20 AQ20M AC400 H10 M10MX MX25BLP TL15B HP P41 P26 WIDEGAP350S
AM20B AQ20SM AC600 H7 M15B LP MX25BHP TL15B LP P45 P36  
AM20S AQ2L     M15B HP MX25BLIPLP TL35S P5   JWP16
AM20N AQ2M ALFACOND400 A15BW M15B LIP LP MX25BLIPHP TL35B LP P01   JWP26
AM20DW AQ2MD ALFACOND600 AM20W M15B LIP HP MX25M TL35B HP P13   JWP36
  AQ2S   AX30BW M15M MX25M HP   P132    
AGC
PRO5                  
ARMSTRONG
S106 S36 S66 FPX45 SX13 SX19 SX29      
BARRIQUAND
R25/RB25 R31 R33 R50 UFX100/UF100 UFX12 UFX18/UF18 UFX42/UF42 UFX51/UF51 UFX91/UF91
R35/RB35 R32 R36   UFX118/UF118   UFX26   UFX64/UF64  
SPX (APV)
A055 J060 M60 LR9AL RFFPE P105 R40 T4 SD9 SR2
A085 J092 M92 LR9GL FFPE P105paraclip R405 TR1 SR1 SR23AO
B063L J107 M107 LR9GN SR15PE P190 R5 TR9AL R14AD SR23VO
B063S J185 M185       R55 TR9AV SR14AG SR3
B110L       N25 R10 R6 TR9GL SR14AH SR6AA
B110S Q034 ES JUNIOR H12 N35 R106 R86 TR9GN SR14AN SR6AG
B134L QD030 HMB H17 N35duosafety R14 R89 U2 SR14AP SR6GH
B134S QD055 HX H17duosafety N50 R145 R8AH   SR14GD SR6GL
B158L QD080 WHX K34   R23 R8GI S190 SR14PP SR9
B158S QE030   K55 D37 R235       SU6GL
B205L QE055   K71 ER5          
B205S QE080   K71duosafety            
ARSOPI
CH01 CH40 CHL00 CHS40 type41 FH01 FH40 FHE11 FHL00 FHR10 FHS40type41
CH10 CH90 CHL10 CHS40 type43 FH10 FH80 FHE15 FHL10 FHR30 FHS40type43
CH100   CHL20 CHS90 FH100 FH90   FHL20   FHS90
CH20 CHE15 CHL40 CHS90M FH20     FHL40   FHS90M
CH30       FH30          
BELL & GOSSETT
GPX100 GPX15 GPX1700 GPX237 GPX34 GPX37 GPX463 GPX64 GPX7A GPX850B
GPX1152 GPX151 GPX1980 GPX258 GPX35 GPX38 GPX4A GPX646 GPX8 GPX8A
GPX120 GPX161 GPX20 GPX258B GPX358 GPX39 GPX50 GPX65 GPX807 GPX915
GPX130 GPX1614 GPX20A GPX30 GPX358B GPX43 GPX62 GPX678 GPX850 P04A
CETETHERM
CT100 CT120 CT150 CT1700 CT220 CT40 CT90 EP100 EP140 EP180
CT1000 CT130 CT160 CT180 CT230 CT450 CT95 EP110 EP150 EP240
CT110 CT1300 CT160W CT200 CT240 CT600   EP120 EP160 EP90
CT1100 CT140 CT170 CT210 CT280 CT80   EP130 EP170  
CIPRIANI
P700+                  
CORBLIN
1020/1025                  
DANFOSS
XG65 XGC-X026 XGC-X042              
DMS
S38                  
DHP
DX3D                  
DONGNWA
S100 S120 S15 S20 S21 S35 S43 S65 S8  
FIORINI
H3 H4 H6F N7F            
FISCHER
E100 E18CHG E28FHP E32FFG E40CFG E61MFP E5FHG E8FHG    
        E40CFP E61CFP E5FWG      
FUNKE
FP05 FP16 FP41 FPS35 FPS120 FPS47 HF05 HF16 HF41  
FP10 FP205 FP50 FPS39 FPS30 FPS50 HF10 HF205 HF50  
FP14 FP22 FP60 FPS100 FPS43 FPS65 HF14 HF22    
GRAHAM
GP161 GPE100                
IDMC
S100 S120 S15 S20 S30 S38 S39 S50 S65 S8
HISAKA
EX11 RX10Atype11 RX70 LX00A LX40 UX01 UX30 UX90 GX40 SX40type43
EX11A RX10Atype13 RX90 LX10A LX40A UX10 UX30A UX100 GX40L SX40Atype43
EX15 RX30A   LX20 LX50A UX10A UX40 UX130   SX70A
EX15A RX50A   LX20A   UX20 UX40A   SX40type41 SX90
      LX30A   UX20A UX80type81 YX80 SX40Atype41 SX90M
KELVION (GEA)
FA157 N40 NT100M NT250L NT50M VT04P VT1309 VT20 VT40 VT805
FA159   NT100T NT250S NT50T VT10 VT130F VT20P VT40NTU VT80
FA161 LWC100T NT100X NT350L NT50X VT1306 VT130K VT2508 VT40P VT80M
FA184   NT150L NT350M     VT180M VT402 VT40P/M VT80P
FA192   NT150S NT350S            
ITT
P100 P21 P37 P4A P7A PF20 PF40 PF55 PF70  
P120 P21A P38 P50 P8 PF21 PF41 PF60 PF71  
P15 P22 P39 P62 P8A PF25 PF42 PF61 PF75  
P20 P30 P43 P64 PF10 PF30 PF50 PF65    
P20A P35 P47 P65 PF15 PF35 PF51 PF66    
IWAI
GHX HA3                
KAPP
FH01 FH10 FH20 FH40 FH80 FHE11 FHE15 FHS41    
KRASSHING ing.
UF100 UF12 UF18 UF26 UF42 UF51 UF64 UF91    
LHE
HT122 HT502                
MUELLER
AT1306 AT161 AT184FF AT192 AT20 AT20P AT40FF AT40M/P AT80 AT805
                AT80M AT80P
NAGEMA
PA5                  
NANHUA
AU70                  
PASILAC
1020 1025 1050 1056 1065 1070 1080      
POLARIS / POSITRON
S100 S120 S15 S20 S30 S38 S39 S50 S65 S8
REHEAT
HX12 HX25 HX50 MF257 MF276 MF56 MF59 UFX100 UFX118 UFX12
UFX18 UFX145 UFX26 UFX42 UFX51 UFX60 UFX64 UFX85 UFX91  
API SCHMIDT BRETTEN
SIGMA X13 SIGMA M103 SIGMA M26 SIGMA M36 SIGMA M76 SIGMA114 SIGMA22 SIGMA32 SIGMA64 STAR45
SIGMA X19 SIGMA M229 SIGMA M27 SIGMA M37 SIGMA M96 SIGMA16 SIGMA27 SIGMA37 SIGMA85 STAR90
  SIGMA M25 SIGMA M35 SIGMA M66   SIGMA17 SIGMA30 SIGMA48    
SENTRY Eguip.
SPGX26 SPGX42 SPGX51              
SASAKURA
EX25                  
SILKEBORG
PBANR4                  
SONDEX
S4A S14A S21 SL S37 SL S43 SL S62 SL S86 SL S121 SL SFD13 SF229
S8 S19 S22 SL S39 S50 S65 S100 SL S130 SL SFD35 SF53
S8A S20 S30 S41 SL S60 S65 SL S110 SL S152    
S9A S20A S35 SL S43 S61 S72 S120 S188 SL    
STORK
PG 12/4 PG 14/4 PG 16/7 PG 20/3 PG 21/8 PG5/2 PG 8/2 PG 9/3    
SWEP
G162 G159 G274 G372 GF138 GX118 GX64 HX25 MF138 UX10
G108 G214 G30 G52 GF257 GX18 GX85 HX50 MF257 UX80
G153 G234 G322 G58 GF276 GX26 GX91   MF276  
G157 G25 G342 G65 GF59 GX42     MF56  
G158 G254 G362 GC65 GX100 GX51     MF59  
TETRA PAK
C10 C8 M10BBASE M3XBASE M6MBASE MN10 MN15 MP11 MS10 MS3
C6 CW6S M10MBASE M6BASE   MN11 MN6 T6SR MS15 MS6
THERMOWAVE
TL850                  
THERMALINE
T4 T45 T20 T28            
TRANTER
06T GCD054 GF057 GLP013 GX12 GXD051 GXP012 HX012 S3 UX066
06-T09 GCD055 GF097   GX18 GXD060 GXP018HP HX025 S8 UX10
06-V09 GCD065 GF187 GM138 GX26 GXD064 GXP026 HX050   UX20
11T   GFP030 GM257 GX42 GXD085 GXP037 HX25 SXP400 UX40
18V GCP016 GFP050 GM276 GX51 GXD091HP GXP042 HX50   UX41
  GCP026 GFP057 GM56 GX64 GXD091LP GXP051   TD10 UX801
G12 GCP030 GFP080 GM59 GX85 GXD100 GXP064 HXD012   UX81
  GCP051 GFP097   GX91 GXD118 GXP085 HXD025 TW10  
GC065 GCP054 GFP100 GMD010   GXD118LP GXP091LP HXD050 TW18 UXP005
GC16 GCP060 GFP180 GMD010HP GXD006   GXP100 HXP050 TW5 UXP010
GC51 GCP295 GFP187   GXD012 GXD140 GXP118     UXP060
GC60     GX026 GXD018 GXD145 GXP140 LP80 UFX140 UXP110
GC65 GDD013 GLD013 GX042 GXD018HP GXD180 GXP145     UXP200
  GDD026 GLD085 GX051 GXD026 GXD205HP   LT26 UMP200 UXP400
GCD012 GDD091 GLD145 GX091 GXD037 GXD205LP GXD265LP LT51   UXP801
GCD016   GLD205 GX100 GXD042 GXD265   LT60 UX01 UXP900
GCD030     GX118 GXD042LP       UX05  
VICARB
VU12 V7 V13 V20 V28 V45 V60 V85 V120 V180
VU8 V8 V13 ball V20 ball V28 ball V45 ball V60 ball V100 V130 V260
V4         V55   V110 RT V130 ball V280
VIEX
VX4 VX13 VX20 VX28 VX45 VX60        
YIBAO
BE700