Спирални

За оползотворяване на енергия с ротационни рекуператори въздух-въздух във вентилационните системи и в климатичните камери. Ротор от алуминий или хигроскопичен алуминий за възстановяване на латентна топлина. Предлага се с постоянна или с променлива скоростна задвижваща система.