Вода - Масло

Кожухотръбни топлообменици за високо технологичен и иновативен топлообмен. Те могат да бъдат използвани за стандартна рекуперация: течност – течност, и по-специално оптимизирани за вода - масло.