Термопомпени системи

Термопомпите са съоръжения предназначени да осигуряват топлинна или студува енергия за различни видове битови и промишлени нужди използвайки възобновяеми енергийни източници. Такива енергийни източници са атмосферния въздух, почвата, водата от естествени водни басейни и др., които непрекъснато се обновяват от слънцето. Чрез добавяне на допълнителна енергия, термопомпата може да повиши или понижи температурата на този енергиен източник до необходимото ниво. Термопомпата може също да използва отпадна топлина или студ от друг източник, като например производствен процес, охлаждащо оборудване или отработен въздух от вентилация на сгради.

Термопомпите могат да се прилагат за целите на отопляване, загряване на вода и охлаждане в сгради, а така също и в индустриални процеси. От общо 22 млрд. тона годишно СО2 емисии в световен мащаб, отоплението на сградите причинява 30%, а индустриалните процеси – 35%.

При естествени условия топлината преминава от едно тяло в друго с посока от тялото с по-висока към тялото с по-ниска температура Термопомпите обаче са способни да променят посоката на топлинния поток, използвайки относително малко количество допълнителна енергия (електричество, гориво или топлина с по-голям температурен потенциал). По този начин термопомпите могат да пренесат топлина от естествен източник като - атмосферен въздух, земята или воден басейн към консуматор, изискващ топлина с по-високо температурно ниво, например сгради или индустриален процес.

Термопомпите могат също да бъдат използвани и за охлаждане. В този случай топлината се пренася в обратната посока - от системата, която се охлажда към околната среда, която е с по-висока температура. Удачно е лятно време отпадна топлина от охлаждане да се използва за загряване на вода за БГВ. Така загряването на водата е практически безплатно.

Термопомпи въздух/вода

image5251Използва се енергията на въздуха за загряване или охлаждане на вода, която се подава към вътрешната инсталация. Подходящи за охлаждане и отопление при външни температури от -10 до +40 С. При по ниски температури се понижава тяхната ефективност. Работят с коефициент на трансформация 3-4.
Термопомпи вода/вода, земя/вода

image5401Използват енергията на водоизточник, който може да бъде – морска вода, вода от кладенец, езеро или река, минерални извори и др. Работят с температура на външната вода до -8 С (с добавки на антифриз или друга не замръзваща течност). Използват се целогодишно за отопление и охлаждане независимо от температурата на околната среда. Всяка подобна термопомпена инсталация е строго подчинена на индивуалността на всеки конкретен случай в зависимост от температурата на подпочвените води, тип на почвата (пясък, глина, чакъл) и др. Всеки направен компромис е свързан с високи експлоатационните разходи. Ефективността на този тип термопомпи се изразява в коефициентът на трансформация, който е около 4.

Термопомпи въздух/вода

Използва се енергията на въздуха за загряване или охлаждане на вода, която се подава към вътрешната инсталация. Подходящи за охлаждане и отопление при външни температури от -10 до +40 С. При по ниски температури се понижава тяхната ефективност. Работят с коефициент на трансформация 3-4.

 

 

Термопомпите са съоръжения предназначени да осигуряват топлинна или студува енергия за различни видове битови и промишлени нужди използвайки възобновяеми енергийни източници. Такива енергийни източници са атмосферния въздух, почвата, водата от естествени водни басейни и др., които непрекъснато се обновяват от слънцето. Чрез добавяне на допълнителна енергия, термопомпата може да повиши или понижи температурата на този енергиен източник до необходимото ниво. Термопомпата може също да използва отпадна топлина или студ от друг източник, като например производствен процес, охлаждащо оборудване или отработен въздух от вентилация на сгради.

Термопомпите могат да се прилагат за целите на отопляване, загряване на вода и охлаждане в сгради, а така също и в индустриални процеси. От общо 22 млрд. тона годишно СО2 емисии в световен мащаб, отоплението на сградите причинява 30%, а индустриалните процеси – 35%.

При естествени условия топлината преминава от едно тяло в друго с посока от тялото с по-висока към тялото с по-ниска температура Термопомпите обаче са способни да променят посоката на топлинния поток, използвайки относително малко количество допълнителна енергия (електричество, гориво или топлина с по-голям температурен потенциал). По този начин термопомпите могат да пренесат топлина от естествен източник като - атмосферен въздух, земята или воден басейн към консуматор, изискващ топлина с по-високо температурно ниво, например сгради или индустриален процес.

Термопомпите могат също да бъдат използвани и за охлаждане. В този случай топлината се пренася в обратната посока - от системата, която се охлажда към околната среда, която е с по-висока температура. Удачно е лятно време отпадна топлина от охлаждане да се използва за загряване на вода за БГВ. Така загряването на водата е практически безплатно.

Термопомпени системи

Термопомпи вода/вода, земя/вода

Използват енергията на водоизточник, който може да бъде – морска вода, вода от кладенец, езеро или река, минерални извори и др. Работят с температура на външната вода до -8 С (с добавки на антифриз или друга не замръзваща течност). Използват се целогодишно за отопление и охлаждане независимо от температурата на околната среда. Всяка подобна термопомпена инсталация е строго подчинена на индивуалността на всеки конкретен случай в зависимост от температурата на подпочвените води, тип на почвата (пясък, глина, чакъл) и др. Всеки направен компромис е свързан с високи експлоатационните разходи. Ефективността на този тип термопомпи се изразява в коефициентът на трансформация, който е около 4.

© 2006 - 2015 Проклима Сълюшън ЕООД. Всички права запазени.
Created by web design by noavis.com